Kontakt

Adres siedziby:

Pathways Polska Sp. z o.o. ul. Krakowska 49/9 31-066 Kraków

Dane kontaktowe:

Szkolenia:
  • telefon – 662 020 436
  • e-mail – grzegorz.ciok@pathways.com.pl

Dane firmowe:

Pathways Polska Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 10/2 30-118 Kraków NIP 676 21 01 872, REGON 013230968 KRS 0000111362 – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 78 000,00 PLN