Zdalna Szkoła Facylitacji

Stworzenie Zdalnej Szkoły Facylitacji jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby świata biznesu.

W czasie gdy wiele spotkań przenosi się do trybu zdalnego, wierzymy, że nie może zabraknąć w nich Facylitacji.

Nasza Zdalna Szkoła Facylitacji łączy w sobie najważniejsze elementy Szkoły Stacjonarnej takie jak: podstawowe umiejętności facylitatora: ujawnianie emocji, konfrontowanie, docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Duży nacisk kładziemy na przygotowanie facylitatora przed samą jego aktywnością – uczymy nawiązywania kontraktu trójstronnego między klientem, grupą a facylitatorem. Pogłębiamy wiedzę na temat faz rozwoju zespołu i na temat oporu, przerabiając wszystko „na własnej skórze”, bo metoda Pathways to nauka przez doświadczenie, owocująca lepszym zrozumieniem dynamiki grupowej.

Każdy z uczestników doświadczać będzie prowadzenia Facylitacji zdalnej wraz z elementami feedbacku od grupy i Facylitatorów.

Dużo zajmujemy się rolą facylitatora; z naszego punktu widzenia jego podstawową funkcją jest obniżenie napięcia w grupie i obniżenie lęku, bo tylko wtedy pojawia się zaangażowanie i twórcze myślenie. Uczymy się rozpoznawania przejawów oporu, jego funkcji informacyjnej i konstruktywnego przechodzenia przez niego.

Szkoła podzielona będzie na 3 części – początek (budowanie zaufania i otwartości), środek (praca z oporem) i koniec (facylitacje własne uczestników).

Daty Zdalnej Szkoły Facylitacji:

1 moduł: WKRÓTCE NOWE TERMINY

2 moduł: WKRÓTCE NOWE TERMINY

3 moduł: WKRÓTCE NOWE TERMINY

Cena Zdalnej Szkoły Facylitacji:

7 900 zł netto + 23% VAT (9 717 zł brutto).

Cena zawiera:

– Szkolenie złożone z 3 modułów (9 dni szkoleniowych, 45h)

– Certyfikat ukończenia Zdalnej Szkoły Facylitacji

– Materiały Szkoleniowe (w formie papierowej oraz elektronicznej)

– 2 facylitatorów

– Dodatkowe spotkanie techniczne z Facylitatorem

Warunki uzyskania certyfikatu Facylitatora (Zdalna Szkoła Facylitacji):

• Minimum 90% obecność na zajęciach. Istnieje możliwość opuszczenia 1 dnia szkoleniowego.

• Obecność na 2h sesji wprowadzającej, na której uczymy podstaw Murala i Zooma.

• Opis case study facylitacji, którą uczestnik realizował w trakcie trwania Szkoły;

• Przygotowanie prezentacji teoretycznej z zakresu dynamiki grupowej i zaprezentowanie jej grupie w czasie dodatkowym (2 godziny pomiędzy zjazdami I a III).

• Przygotowanie opisu użycia jednej techniki / narzędzia do pracy zdalnej i zaprezentowanie jej grupie w czasie dodatkowym (2 godziny pomiędzy zjazdami I a II).

• Facylitacja minimum jednej sesji w trakcie trwania Szkoły – 20 minut na zadany lub uzgodniony temat związany z facylitacją.

ZAPISY ZAMKNIĘTE, WKRÓTCE NOWE TERMINY

Zdalna Szkoła Facylitacji