Szkoła facylitacji zdalnej

Stworzenie Szkoły Facylitacji Zdalnej jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby świata biznesu.

W czasie gdy wiele spotkań przenosi się do trybu zdalnego, wierzymy, że nie może zabraknąć w nich Facylitacji.

Nasza Szkoła Facylitacji Zdalnej łączy w sobie najważniejsze elementy Szkoły Stacjonarnej takie jak: podstawowe umiejętności facylitatora: ujawnianie emocji, konfrontowanie, docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Duży nacisk kładziemy na przygotowanie facylitatora przed samą jego aktywnością – uczymy nawiązywania kontraktu trójstronnego między klientem, grupą a facylitatorem. Pogłębiamy wiedzę na temat faz rozwoju zespołu i na temat oporu, przerabiając wszystko „na własnej skórze”, bo metoda Pathways to nauka przez doświadczenie, owocująca lepszym zrozumieniem dynamiki grupowej.

   

Każdy z uczestników doświadczać będzie prowadzenia Facylitacji zdalnej wraz z elementami feedbacku od grupy i Facylitatorów.

Dużo zajmujemy się rolą facylitatora; z naszego punktu widzenia jego podstawową funkcją jest obniżenie napięcia w grupie i obniżenie lęku, bo tylko wtedy pojawia się zaangażowanie i twórcze myślenie. Uczymy się rozpoznawania przejawów oporu, jego funkcji informacyjnej i konstruktywnego przechodzenia przez niego.

   

Szkoła podzielona będzie na 3 części – początek (budowanie zaufania i otwartości), środek (praca z oporem) i koniec (facylitacje własne uczestników).

 

Daty Szkoły Facylitacji Zdalnej:

1 moduł: 2-4 marca 2021

2 moduł: 7-9 kwietnia 2021

3 moduł: 18-20 maja 2021

Cena Szkoły Facylitacji Zdalnej:

Cena: 6000 zł netto + 23% VAT (7 380 zł brutto). Cena zawiera: – Szkolenie złożone z 3 modułów (9 dni szkoleniowych, 45h) – Certyfikat ukończenia Szkoły Facylitacji Zdalnej – Materiały Szkoleniowe (w formie papierowej oraz elektronicznej) – 2 facylitatorów + osobę techniczną do pomocy – instrukcje użycia podstawowych narzędzi do prowadzenie facylitacji zdalnej (Zoom, Mural, Google Forms). Więcej informacji o Szkole Facylitacji Zdalnej znajduje się na stronie: szkola-facylitacji.com.pl

Szkoła facylitacji zdalnej