Prowadzenie warsztatów

Warsztaty prowadzone metodą facylitacji przez profesjonalnych facylitatorów Pathways są odpowiedzią na wątpliwości w zakresie rezultatów szkoleń, problemami ze szczerym porozumieniem wśród współpracowników czy wypracowaniem porozumienia w dziale.

Etap przygotowania do warsztatów jest dla nas bardzo ważny, dlatego poświęcamy dużą ilość czasu na uzyskanie maksimum informacji: badając sytuację, oceniając ryzyka i szansę, na bazie których staramy się przygotować najlepszy, możliwy program warsztatów/spotkania oraz przygotowujemy kluczowe osoby do pełnienia wspierającej roli.

W naszym portfolio znajdują się warsztaty i spotkania dotyczące: zbierania szczegółowych informacji po badaniu satysfakcji pracownika, wypracowaniu działań po badaniach wewnętrznych, warsztaty strategiczne, spotkania naprawiające współpracę pomiędzy zespołami, warsztaty katalizujące dla menedżerów przechodzących przez poważne zmiany, grupy fokusowe, warsztaty wypracowania wizji, misji, wartości, i wiele innych.

Prowadzenie warsztatów