Komunikacja i emocje w biznesie

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Umiejętność skutecznej komunikacji.
  • Poznanie kluczowych czynników wpływających na skuteczną komunikację interpersonalną.
  • Poznanie i umiejętność eliminowania przeszkód dobrej komunikacji interpersonalnej.
  • Zdolność do efektywnego rozwiązywania konfliktów.
  • Umiejętność i poznanie znaczenia aktywnego słuchania w komunikacji interpersonalnej.
  • Umiejętność i praktyka dawania i otrzymywania informacji zwrotnych.
  • Umiejętność komunikowania z osobami o innych stylach i preferencjach pracy.
       
Komunikacja i emocje w biznesie