Komunikacja w oparciu o NVC

Szkolenie otwarte

Dla kogo?/ Adresaci szkolenia

Program jest adresowany do osób pracujących z grupami, kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy, dialog w sytuacji silnych napięć i emocji, oraz przekształcanie konfliktów we współdziałanie.

Cele i rezultaty szkolenia:

Poznanie konkretnego narzędzia komunikacji, dzięki któremu dowiesz się:

  • w jaki sposób mówić do współpracowników, aby być przez nich zrozumianym i w jaki sposób słuchać, aby zrozumieć drugą osobę,
  • w jaki sposób formułować prośby, aby otrzymać to o co prosimy i aby nie były to żądania
  • w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami,
  • jak słuchać empatycznie,
  • jak  udzielać i przyjmować informację zwrotną,
  • jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i zobaczyć je jako okazję do nawiązania kontaktu i  współdziałania,
  • jak dostrzegać swój wkład i wyrażać uznanie innym osobom.

Komunikacja w oparciu o NVC