Mindfulness i odporność psychiczna

Szkolenie otwarte

Cele i rezultaty szkolenia:

  • Pogłębianie kontaktu ze sobą, poszerzanie świadomości swojego świata emocji.
  • Zarządzanie emocjami – umiejętność rozpoznawania i niwelowania niepożądanych stanów emocjonalnych przez świadome dystansowanie się.
  • Budowanie pozytywnych relacji – umiejętność budowania kontaktu, zaufania, sympatii, niezbędnych w tworzeniu trwałych związków z innymi ludźmi.
  • Empatia – zdolność rozpoznawania emocji u innych.
  • Powstawanie i zapobieganie sytuacjom stresowym, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne.
  • Przyjmowanie otwartej postawy w przypadku pojawiających się sytuacji stresowych, trudnych i konfliktowych oraz wybieranie rozwiązań umożliwiających zaspokojenie potrzeb obydwu stron interakcji
Mindfulness i odporność psychiczna