Radzenie sobie ze stresem (Stress Managment)

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Zdolność rozpoznawania bodźców stresowych i wpływu stresu na nasz organizm.
  • Umiejętność wykorzystania określonych technik relaksacyjnych.
  • Znajomość i praktyczna umiejętność wykorzystania modelu radzenia sobie ze stresem.
  • Pogłębienie wiedzy na temat Inteligencji emocjonalnej.
  • Zdolność rozumienia własnych emocji i wykorzystywania ich w interakcjach biznesowych.
  • Umiejętność rozpoznawania własnych emocji na podstawie sygnałów z ciała.
  • Zdolność radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach biznesowych.
  • Umiejętność zachowania spokoju w kontakcie z osobą pod wpływem silnych emocji.
Radzenie sobie ze stresem (Stress Managment)