Rozwój Kompetencji Liderskich

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej w zarządzaniu zespołami.
  • Poznanie znaczenia Roli Lidera dla Zespołu.
  • Umiejętność delegowania zadań.
  • Zdolność do udzielania informacji zwrotnej.
  • Zdolność do przeprowadzania trudnych rozmów z pracownikami.
  • Umiejętność komunikacji i współpracy w zespole Team Liderów.
  • Znalezienie własnego stylu zarządzania innymi.
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z pracownikami.
Rozwój Kompetencji Liderskich