Myślenie analityczne

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Motywacja i radość w stosowaniu myślenia analitycznego.
  • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
  • Umiejętność rozróżniania różnego rodzaju raportów.
  • Pogłębienie umiejętności analizy różnych scenariuszy biznesowych.
  • Większa łatwość i odwaga w generowaniu nowych hipotez.
  • Znajomość rozszerzonego zestawu narzędzi w wyszukiwaniu statystyk.
  • Zdolność do swobodnego i niezawodnego poruszania się w świecie danych.
   
Myślenie analityczne