Motywowanie i budowanie odpowiedzialności

Szkolenie otwarte
Cele i rezultaty szkolenia:
  • Poznanie skutecznych narzędzi zwiększających motywację pracowników.
  • Umiejętność dokładnego rozpoznawania poziomu dojrzałości pracowników i dostosowania stylu przywództwa do każdego członka zespołu.
  • Umiejętność skutecznych technik przekazywania, motywowania i przekazywania informacji zwrotnych.
  • Poznanie narzędzi, które zwiększają zaangażowanie pracowników oraz odpowiedzialność za firmę i jej cele.
  • Zwiększenie świadomości Managerów na temat rodzajów i źródeł motywacji.
  • Przygotowanie uczestników do radzenia sobie z trudnymi rozmowami z pracownikami.
Motywowanie i budowanie odpowiedzialności