Joanna Młynarz

Joanna Młynarz

Trener, coach, facylitator

Z Pathways współpracuje od roku 2002. Współtworzy projekty z zakresu rozwoju osobistego ludzi w organizacjach, przygotowuje programy mające na celu rozwój i poprawę współpracy zespołów. Prowadzi szkolenia, indywidualne sesje coachingowe oraz spotkania diagnozujące potrzeby rozwojowe.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka counsellingu Gestalt (dyplom wydany przez Gestaltowski Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego w Krakowie i Associazione Italiana di Counselling we Florencji). Trenerka treningu interpersonalnego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka Studium Nonviolent Communication. Ukończyła szkolenie Leadership Development Intensive prowadzone przez Johna Scherera. Posiada Certyfikat ProReal Facylitator. Metod pracy coachingowej uczyła się od Pernille Plantener (Needs-Based Coaching) oraz Kare Landfald (Zen Coaching).

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zarządzania doskonaliła w takich projektach jak: BZ WBK – szkolenia dla średniej kadry menedżerskiej (kierownicy oddziałów), grup High Potentials; Eurolot – rozwój organizacji – współpraca z zarządem firmy; Netia – rozwój umiejętności zarządzania zmianą – szkolenia dla kadry menedżerskiej; PKN Orlen – konferencja z obszaru sprzedaży detalicznej dla kadry menedżerskiej; Ruch S.A. – rozwój efektywności współpracy dla kierowników sprzedaży; Siemens – szkolenia dla kadry menedżerskiej z asertywności, rozwiązywania konfliktów, przywództwa.

Od 2004 roku współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego Kobiet – Dojrzewalnia Róż, ponad 10 lat była dyrektorką  krakowskiej edycji Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron. Od 2006 roku jest vice-dyrektorką Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Odpowiada za tworzenie i zmiany w programach szkoleń, przeprowadza rekrutację, prowadzi wybrane szkolenia, konsultacje rozwojowe oraz superwizje.

Brała udział w projektach szkoleniowych m.in. dla firm: Bank Zachodni WBK, BGK, Bosch, Capgemini, Codewise, DHL, EFL, EuroLOT, IBM, Lajkonik, Netia, Netto, PKN Orlen, Play, Pratt and Whitney Kalisz, Siemens, Vattenfall.

Tematy szkoleń: Train the Trainers, Umiejętności facylitacji, Komunikacja, Rozwiązywanie Konfliktów, Budowanie Zespołu, Przywództwo, Umiejętności Menedżerskie.