Kamila Słowik

Kamila Słowik

Trener

Jako Dyrektor HR, specjalizuję się w rozwoju kadry managerskiej, wykorzystując szerokie umiejętności facylitacyjne, trenerskie oraz konsultingowe. Moją misją jest efektywne wspieranie organizacji w rozwoju liderów, osiąganiu celów, rozwiązywaniu problemów oraz wdrażaniu innowacji.

Agile Coaching umożliwia mi skuteczne wdrażanie zmian i doskonalenie procesów, zarządzania projektami i pracą w środowiskach zwinnych, co przyczynia się do wzrostu wydajności i zaangażowania zespołów. Jako absolwentka Szkoły Facylitacji Pathways wykorzystuję umiejętności skutecznego prowadzenia warsztatów, sesji grupowych i spotkań, we wspólpracy z organizacjami, które pragną osiągnąć rezultaty biznesowe, zwiększyć produktywnosć oraz dostarczyć wartość.

Moje wieloletnie doświadczenie w psychologii biznesu i podejście Gallup Clifton Strengths do identyfikowania mocnych stron oraz potencjału liderów pozwala na skuteczne dostosowywanie i wdrażanie strategii rozwoju oraz rozumienie wyzwań świata IT.