Sylwia Szyszka-Myszka

Sylwia Szyszka-Myszka

Trener

Specjalizuje się w warsztatach z obsługi klienta, komunikacji międzykulturowej, pracy w zespołach wirtualnych oraz odkrywania i rozwoju talentów, umożliwiającego najlepsze wykorzystanie potencjału ludzi i tworzenie efektywnych zespołów.

Wykorzystuje autorskie ćwiczenia i metody pracy. Łączy dobry warsztat trenerski z praktycznym doświadczeniem, zarówno uczestników, jak i własnym. W pracy korzysta z doświadczeń zdobytych za granicą, w małych firmach, sektorze publicznym i wielkich korporacjach. To zróżnicowanie pozwala jej patrzeć na sytuacje, z którymi zmagają się klienci z różnych perspektyw i pomagać im w wypracowaniu najlepszych dla nich rozwiązań. Szkoli po polsku, angielsku i niemiecku.

Szkoliła m.in pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Londynie, CapGemini, Danone, Deloitte, FRSE, Hitachi, Pilkington, Serco, Vattenfall, Xerox  i in.