AON Hewitt

Uprzejmie informuję, że firma Pathways Polska przeprowadziła cykl szkoleń dla firmy Aon Hewitt. Szkolenia w ramach projektu ,,Rozwój efektywności zarządzania organizacją i kwalifikacji pracowników” dofinansowanego ze środków Poddziałania 8.1.1, Działania 8.1 Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego w województwie małopolski. Szkolenia zostały przeprowadzone w języku angielskim.

Anna Starzecka

Kierownik Projektu EFS

AON Hewitt