Górażdże Cement

Potwierdzam, że firma Pathways Polska współpracowała z Górażdże Beton facylitując warsztaty Budowanie zaangażowania do nowej roli służb sprzedaży w terminie 04-05.04.2015 dla 25 pracowników naszej firmy.

Warsztaty zostały zrealizowane terminowo, z należytą starannością i profesjonalizmem. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące obszary pracy facylitatorów:

Dostosowanie zadań warsztatowych do dynamiki grupy

Umiejętne przezwyciężanie oporu pracowników wobec zmian w organizacji.

Współpracę z Pathways uważam za udaną i polecam ją, jako profesjonalną firmę szkoleniową i doradczą, świadcząca wysokiej, jakości usługi.

Jacek Połącarz

Dyr. Personalny Członek zarządu

Górażdże Cement