ROPS Poznań

Poświadczam, że dnia 15 grudnia 2015 roku firma Pathways Polska Sp z o.o z siedzibą w Krakowie (30-118), ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2, przeprowadziła dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektu systemowego POKL, warsztat dla 10 osób po nazwą:

Dynamika procesów grupowych –praca z grupą w oparciu o proces grupowy.

Zajęcia prowadziła Pani Izabela Szczepaniak-Wiecha. Trenerka wykazała się szeroką wiedzą merytoryczną oraz nawiązała bardzo dobry kontakt z grupą.

Celem warsztatu było zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących przebiegu procesu grupowego, poznanie sposobów i metod pracy z grupą uczące przez doświadczenie. Ważne było również zapoznanie się w praktyce z zagadnieniami związanymi z mechanizmem projekcji oraz zrozumieniem i okazaniem empatii uczestnikom grupy.

Warsztat zrealizowany przez firmę Pathways Polska Sp. z o.o. jest godny polecenia. Prowadzony był, zgodnie z oczekiwaniami ROPS w Poznaniu, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

 Wojciech Zarzycki Zastępca Dyrektora ROPS w Poznaniu

ROPS Poznań