Zelmer S.A.

Potwierdzam, że Pathways Polska Sp. z. o.o współpracowała z firmą Zelmer S.A przy realizacji warsztatu „Facylitacja zespołu” , realizowanego w dniu 25.08.2016 r. dla 10 pracowników wyższej kadry menedżerskiej.

Usługa ta została zrealizowana terminowo, z należyta starannością i profesjonalizmem. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące obszary pracy trenerów:

Otwartość i zrozumienie naszych potrzeb, zaangażowanie i przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje a także bardzo dobra organizacja czasu.

Szkolenie pozwoliło wypracować zakładane cele, dzięki czemu zaspokoiło nasze oczekiwania.

Współprace z firmą Pathways Polska oceniamy pozytywnie i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową świadcząca wysokiej jakości usługi.

Magdalena Szczepańska

Dyrektor Ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zelmer S.A

Zelmer S.A.