Siedem Źródeł Władzy – jak HR może zwiększać swój wpływ?

SKĄD POCHODZI WŁADZA?

Władza i wpływ nie są czymś nieodłącznie przynależnym temu, kto ich pragnie. Nie jest tak, że ludzie po prostu mają władzę. To inni im ją dają – albo też nie. Pytanie brzmi: w oparciu o co ludzie oddają innym władzę nad sobą? Badacze zachowań społecznych wyłonili siedem podstawowych źródeł władzy, wpływu, z których wszystkie dostępne są zespołom HR.

1. WŁADZA W OPARCIU O STANOWISKO.

To taki rodzaj władzy, którym ludzie mogliby obdarzać HR z powodu jego RANGI w organizacji. Pomyśl o strukturze organizacji albo “hierarchii dowodzenia”. Ludzie mówią sobie: “pozwalam ci mieć na mnie wpływ, bo stoisz w strukturze wyżej ode mnie”. W większości organizacji, przynajmniej na poziomie struktury organizacyjnej, HR ma taką samą władzę stanowiskową jak inne departamenty.

2. WŁADZA W OPARCIU O ZAGROŻENIE.

To taki rodzaj wpływu, którym ludzie mogą obdarzać HR, gdy wierzą, że HR może ich SKRZYWDZIĆ lub w jakiś sposób uprzykrzyć im życie. W tym sposobie ukryte jest zagrożenie. “Dział Personalny wie gdzie jest pies pogrzebany”. Ludzie mówią sobie: “pozwalam ci mieć nade mną władzę, bo w przeciwnym razie mógłbyś zrujnować moją karierę.”

3. WŁADZA W OPARCIU O NAGRODY.

W tym przypadku ludzie oddają HR władzę, gdyż są przekonani, że HR może dać im to, czego CHCĄ, bądź potrzebują. Pomyśl: Pawłow, Skinner, pozytywne wzmocnienie. Ludzie mówią sobie: “pozwalam ci wpływać na mnie, bo możesz dać mi coś, na czym mi zależy.”

4. WŁADZA W OPARCIU O ZNAJOMOŚCI.

To władza, którą HR dostaje z powodu tego, KOGO ZNA. Ten rodzaj władzy dawany jest komuś, kto ma wyjątkowe relacje z ważnymi ludźmi – jak HR. “Pozwalam ci mieć wpływ, bo jesteś związany z kimś, kto może się przyczynić do mojego dobra”.

5. WŁADZA W OPARCIU O INFORMACJE.

To władza którą dostaje HR, bo WIE O CZYMŚ, o czym chcieliby wiedzieć też inni. Władza w oparciu o informacje, to wiedza o tym, co dla ludzi ważne. Pracownicy mówią sobie: “pozwalam ci mieć nade mną władzę, bo wiesz o czymś, co mogłoby mi pomóc”. O czym wie TWÓJ dział HR, co byłoby cenne również dla innych?

6. WŁADZA W OPARCIU O EKSPERCTWO.

To taki rodzaj władzy, którą obdarzają cię ludzie, bo wiesz, JAK COŚ ZROBIĆ. Wyobraź sobie chirurga mózgu. Ludzie mówią sobie: “pozwalam ci mieć nade mną władzę, bo potrafisz zrobić coś, czego ja potrzebuję”. W wielu organizacjach jednostki HR, które specjalizują się w komunikacji, rozwiązywaniu problemów, zarządzaniu projektami czy rozwiązywaniu konfliktów, operują taką właśnie ekspercką walutą, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo, że będą bardziej szanowane.

7. WŁADZA OSOBISTA.

To taka, którą ludzie darzą HR z powodu tego, KIM JEST. Oznacza to, że inni widzą w tobie cechy i postawy, którym ufają, które podziwiają lub po prostu – lubią. Mówią sobie: „Pozwalam ci mieć nade mną władzę, bo lubię siebie w twoim towarzystwie. Czuję się słyszany (lub silny, ceniony, ważny, bezpieczny, …) w twojej obecności”. Ludzie lub działy mające władzę osobistą inspirują innych, poruszają ich, a zaufanie przepływa w obie strony naturalnie. Każdy na Ziemi dzierży osobistą władzę jako potencjalne źródło wpływu.

ZASTRZEŻENIA.

Pierwsze trzy wymienione źródła władzy (stanowisko, zagrażanie i nagradzanie) dają ci pewność natychmiastowego posłuszeństwa. Być może to ci wystarcza. Weź tylko pod uwagę, że funkcjonują one na zasadzie przetargu – ich rezultatem są poddaństwo, asekuranctwo i “zarządzanie” relacjami. Każda jednostka organizacyjna, a zwłaszcza działy HR, działałaby lepiej, gdyby zasłużyła sobie na reputację – taką wewnętrzną „markę”– w oparciu o pozostałą czwórkę: Znajomości, Informację, Eksperctwo oraz Wpływ Osobisty. Są one “relacyjne”, a ich owocami są oddanie, zaufanie, a także ciągły przepływ energii i informacji.

A jak ma się TWOJA jednostka HR? Ile TY masz Władzy?

John J. Scherer

O autorze: konsultant z 40-letnim doświadczeniem, mówca, autor książek, założyciel The Scherer Leadership International.

Tłum. Dorota Kożusznik-Solarska