Superwizja

Superwizja 

   

Superwizja jest procesem niezbędnym w każdej roli, która wiąże się z pracą z grupami i ich rozwojem. Duże zaangażowanie emocjonalne w roli Facylitatora, który jest głównym narzędziem facylitacji, często powoduje momenty niepewności i trudnych emocji.

   

Superwizja daje możliwość:

-Wsparcia merytorycznego i emocjonalnego;

-Poszerzenia własnej perspektywy i samoświadomości;

-Rozwoju w roli Facylitatora;

-Wzbogacenia własnych umiejętności i doświadczenia.

Przykłady tematów*:

-Trudne sytuacje w pracy z grupą, klientem;

-Moje wewnętrzne poczucie trudności

(poczucie bezsilności, nieumiejętności);

-Problemy z kontraktem trójstronnym;

-Konflikty w grupie;

-Przeciążenie emocjonalne w roli Facylitatora;

*Temat superwizji zależny jest od potrzeb osoby lub grupy.

   

Superwizja odbywa się w formie:

-indywidualnej: 1h

-grupowej: 4,5h;

-grupa: stała grupa 8-10 osób;

-spotkania raz w miesiącu lub co 2 miesiące.

Superwizje odbywają się w formie ONLINE.

Trwają zapisy do superwizji grup.

   

Prowadzący:

Maria Kołodziejczyk 

Dorota Ostoja-Zawadzka 

Superwizja